اطلاعیه واگذاری واحدهای پروژه مسکونی مینو ( شهید کشوری ) به مالکین محترم

جدیدترین اطلاعیه ها و آیین نامه ها