اطلاعیه واگذاری واحد های پروژه مسکونی مینو (شهید کشوری ) به مالکین محترم

جدیدترین اطلاعیه ها و آیین نامه ها