اهداف و چشم انداز ها

خط مشی تعاونی :


1- توجه به اهداف تعاونی :

ماده 2 اساسنامه : 1- ترویج و تحکیم مشارکت ، همکاری و تعاون عمومی
2- تامین مسکن برای اعضاء
2- حدود فعالیت تعاونی :
1- تهیه زمین و ساختمان خانه و آپارتمان های مسکونی بصورت نقد و اقساط
2- واگذاری واحد های مسکونی ملکی به
3- خرید واحد های مسکونی و فروش آن به اعضاء‌نقداً یا بصورت اقساط
4- انجام خدمات نقشه کشی ،‌ مهندسی و معماری برای اعضاء و نظارت بر ساختمان متعلق به آنها
5- لوله کشی ، کابل کشی ، سیم کشی و ایجاد دستگاههای تهویه و حرارت مرکزی

هدف هیئت مدیره : تامین خانه مناسب به لحاظ کمی و کیفی برای تمام اعضاء می باشد.

جدیدترین اطلاعیه ها و آیین نامه ها