اطلاعیه حفاری و تخریب ساختمان های موجود در پروژه مسکونی سپهر و حمل نخاله ها و شروع عملیات خاکبرداری

جدیدترین اطلاعیه ها و آیین نامه ها