برگزاری جلسات توجیهی پروژه بهارستان

جلسات توجیهی پروزه بهارستان در شهرستان ها و ادارات تابعه از 27 اردیبهشت ماه 95 لغایت 16 خرداد ماه 95 برگزار خواهد شد 

جدیدترین اطلاعیه ها و آیین نامه ها