عضویت در کانال تلگرام تعاونی مسکن جهاد کشاورزی

به اطلاع کلیه اعضای شرکت  تعاونی مسکن جهاد کشاورزی استان اصفهان میرساند جهت عضویت در کانال تلگرام این شرکت توسط گوشی تلفن همراه خود به آدرس www.telegram.me/tavonimaskanjahadesfمراجعه نماییدو شماره 09908003312را با نام این شرکت در گوشی تلفن همراه خود ذخیره نمایید.

جهت عضویت در کانال کارکنان تعاونی مسکن جهاد کشاورزی استان اصفهان

جدیدترین اطلاعیه ها و آیین نامه ها