اطلاعیه شماره 9 بهارستان

با سلام و احترام

بدینوسیله به استحضار سهامداران محترم زمین بهارستان میرساند،پیگیری های مجدانه جهت انجام مراحل حقوقی و فنی زمین بهارستان در دست اقدام بوده و روند پیشرفت امور مربوط به لطف خداوند متعال و همت دست اندر کاران محترم مثبت ارزیابی میگردد.علیهذا تا دستیابی به نتیجه نهایی و اعلام نظر قطعی شورای عالی معماری و شهر سازی موارد بهشرح زیر توصیه میگردد:

1-تا حصول نتیجه نهایی در آینده نزدیک و تعیین ارزش واقعی سهام، در صورت عدم ضرورت ،از فروش سهام جدا خودداری فرمایید.

2-همزمان اقدامات لازم به منظور کارشناسی قطعات و طراحی تیپ نقشه واحد های مسکونی و خدمات زیر بنایی شامل آب،برق،گازو ... در دستور کار میباشد.فلذا ضروری است تا رسیدن به نتیجه نهایی مصوبات شورای عالی معماری و شهرسازی ،سهامداران محترمی که فرم درخواستی را تحویل ندادهاند،نسبت به تکمیل و تحویل آن اقدام فوری بعمل آورند.

3-شایان ذکر است همزمان با اقدامات انجام گرفته و پس از شفاف تر شدن روند تصمیمات شورای عالی معماری و شهرسازی کشور، جلسه هماهنگی و اطلاع رسانی در اولین فرصت تشکیل خواهد گردید.

                                                                                                      رئیس هیئت مدیره 

                                                                                          شرکت تعاونی مسکن جهاد کشاورزی

بدینوسیله به استحضار سهامداران محترم زمین بهارستان میرساند

جدیدترین اطلاعیه ها و آیین نامه ها