اطلاعیه پروژه مسکونی نگار

ضمن عرض تبریک به مناسبت فرارسیدن ماه ربیع الاول،بدینوسیله به اطلاع اعضاء محترم شرکت تعاونی مسکن کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان می رساند ، در راستای خانه دارشدن اعضاء محترم وباپیگیری مدیرعامل و هیئت مدیره شرکت شرایط واگذاری35 واحد از واحدهای در حال ساخت پروژه مسکونی((نگار )) واقع در خیابان امام خمینی روبروی گز سکه فراهم گردیده است , واحدهای مذکور در مرحله نازک کاری بوده و به حول و قوه الهیی تا پایان خرداد ماه سال 13966  آماده بهره برداری می باشد . لذا متقاضیانی که شرایط مشارکت در این پروژه را دارند می توانندجهت ثبت نام از تاریخ95/9/133لغایت پایان آذر ماه بر اساس مفاد ذکر شده در این اطلاعیه از محلل پروژه بازدید و پس از انتخاب واحد جهت ثبت نام به دفتر تعاونی مراجعه نمایند. و از واریز هر مبلغی قبل از ثبت نام در دفتر تعاونی مسکن و اخذ نامه مربوط به پذیرش مشارکت در پروژه ، جداً خودداری فرمایند .

الف ) آدرس  پروژه :

- آدرس:اصفهان خیابان امام خمینی بالاتر از پارک قلمستان روبروی گز سکه پروژه مسکونی نگار

پیش بینی قیمت تمام شده :

بنا به برآورد انجام شده هر متر مربع از واحدهای فوق به مبلغ متوسط 20/000/000 ریال (علی الحساب)محاسبه می گردد.

( لازم به توضیح است :واحدهای این مجتمع در مرحله نازک کاری بوده و شرکت جهت تسهیل در خانه دار شدن اعضا نسبت به معرفی آنان اقدام می نماید.)

زمان بازدید و ثبت نام:

- زمان بازدید همه روزه از ساعت 15 الی 17 میباشد وبه لحاظ محدود بودن تعدادواحدها درصورتیکه قبل ازتاریخ95/09/30ظرفیت پروژه تکمیل گرددتعاونی مسکن هیچگونه تعهدی درخصوص مراجعات بعدی افرادنخواهدداشت .

نحوه پرداخت وتعهدات مالی :

45% در زمان ثبت نام واحد

45% تقسیط به مدت 10 ماه(هر سه ماه یک فقره چک)

10% در زمان انتقال سند

(لازم به توضیح است مبلغ کل هر واحد پس از تعیین واحد مورد نظرتوسط مشارکت کننده ،و بر اساس متراژ و امتیاز آن واحدمحاسبه می گردد)

مراحل ثبت نام ومشارکت درپروژه :

1-بازدید از محل پروژه و انتخاب واحد

2–مراجعه به تعاونی مسکن وبررسی شرایط لازم اعضاء وتائیدجهت مشارکت درپروژه

3 –اخذفیش واریزی ثبت نام ممهوربه مهرشرکت تعاونی جهت مراجعه به  بانک و واریز وجه ثبت نام به حساب تعاونی مسکن سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان .

4- تحویل فیش بانکی پرداخت شده وارائه 3 فقره چکهای مربوطه طبق زمانبندی فوق وسایرمدارک ( کپی شناسنامه تمام صفحات– آخرین حکم حقوقی – کارت ملی)  ثبت نام در همان روز

5- تکمیل فرم های مربوط به مشارکت درپروژه

((  لازم به تاکید است  :  صرفا واریز وجه به منزله ثبت نام در پروژه نمی باشد و در صورت تکمیل شدن ظرفیت قبل از مهلت تعیین شده  مسئولیت عدم تکمیل مراحل ثبت نام به عهده متقاضی خواهد بود و در اینصورت اولویت با افرادی خواهد بود که نسبت به واریزی ومراجعه به تعاونی  تکمیل مدارک و دریافت رسید از تعاونی زودتر اقدام نموده باشند ))

ب) شرایط لازم جهت داوطلبان مشارکت کننده :

1- محرز بودن عضویت اعضای تعاونی شامل  کارمندان رسمی ، قراردادی ، و بازنشسته

2-  نداشتن بدهی قبلی به تعاونی مسکن .

3- عدم دریافت هرگونه امکانات اعم از زمین یا مسکن از تعاونی مسکن یا دیگر تعاونی های مسکن کارمندی .

ج ) شرایط و نکات مهم دیگر :

1-مشارکت کننده محترم با در نظر گرفتن تمامی جوانب نسبت به انتخاب واحد اقدام نماید . زیرا شرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال انتخاب شما ندارد.

2- ملاک محاسبه وتسویه حساب نهائی قیمت تمام شده ومتراژثبتی واحدهای انتخابی مشارکت کنندگان طبق صورتمجلستفکیکی می باشد.

3-با عنایت به اینکه مشارکت افراد در پروژه یک کار جمعی و کاملا مرتبط با حقوق دیگران است و طبعاً پیشرفت فیزیکی کار و زمانبندی مطلوب ، مشروط به اجرای درست و به موقع تعهدات مالی کلیه  اعضای پروژه خواهد بود ، چنانچه عضوی به تعهدات مالی خود عمل ننماید براساس اساسنامه شرکت از پروژه اخراج و افراد واجد شرایط جایگزین شده و فقط عین مبالغ واریزی شان به آنان عودت داده خواهد شد .

شرایط واگذاری 35 واحد از پروژه مسکونی نگار

جدیدترین اطلاعیه ها و آیین نامه ها