اطلاعیه مشاوره فنی ساختمان

باطلاع اعضاء محترم تعاونی مسکن می رساند که این تعاونی با داشتن امکانات و کادر فنی مجرب توانسته است پروژه های مسکونی را به نحو مطلوبی اجراء نماید و بر اساس تصمیم هیئت مدیره تعاونی , مقرر گردیده که در راستای ارائه خدمات بهتر و مطلوبتر و بهره مندی از ظرفیت های تعاونی مسکن , خدمات فنی و مشاوره ای به اعضاء تعاونی ارائه گردد . لذا در صورتیکه به هرکدام از اعضاء تعاونی که قصد داشته باشند شخصاً نسبت به احداث واحد مسکونی اقدام و یا تغییرات و تعمیراتی را در منزل فعلی خود انجام دهند می توانند با مراجعه به تعاونی مسکن و طرح موضوع با دفتر فنی شرکت , از نظرات , راهنمایی ها و مشاوره های فنی شرکت در خصوص طراحی , اجراء , تامین مصالح و ... استفاده نمایند . 

به اطلاع اعضاء محترم تعاونی مسکن می رساند که این تعاونی با داشتن امکانات و کادر فنی مجرب توانسته است

جدیدترین اطلاعیه ها و آیین نامه ها