اطلاعیه دوم بهارستان

بدینوسیله باستحضار اعضاء محترم تعاونی مسکن جهاد کشاورزی و سهامداران زمین تعاونی واقع در شهر بهارستان می رساند که با تلاش و پیگیریهای انجام شده , بحمدا... طرح تفکیکی زمین فوق در شورای برنامه ریزی استان مورخ 93/12/23 نیز تصویب و نهایی گردید .

ضمن تبریک فرا رسیدن سال نو و آرزوی توفیق و سلامتی , بنمایندگی از طرف هیئت مدیره تعاونی مسکن , ضمن تشکر از صبر و بردباری سهامداران , از همه مسئولین استانی خصوصاً ریاست محترم سازمان جناب آقای مهندس قاسمی تقدیر و تشکر بعمل می آید , یقیناً انجام این مهم بدون حمایت این عزیزان ممکن نبود .

جهت شروع عملیات اجرایی از ابتدای سال 1394 برنامه هایی پیش بینی شده است که انشاء ا... اجراء و باطلاع سهامداران خواهد رسید .

بدینوسیله به استحضار اعضاء محترم تعاونی مسکن جهاد کشاورزی و سهامداران زمین تعاونی واقع در شهر بهارستان می رساند

جدیدترین اطلاعیه ها و آیین نامه ها