اطلاعیه شماره 5 بهارستان

باطلاع کلیه سهامدارن زمین بهارستان می رساند که در جلسه مورخه 94/12/17 که در تالار سنبله برگزار گردید ، مدیر عامل تعاونی مسکن گزارش کاملی از روند اقدامات انجام شده در زمین و نحوه واگذاری به حاضرین ارائه نمودند ، در این گزارش پیگیریهای انجام شده از طریق وزارت جهاد کشاورزی ، راه و شهر سازی و کمیسیون لوایح هیئت دولت تشریح شد و خوشبختانه با توافق انجام شده با عمران شهر جدید بهارستان ، شهرداری و اداره کل راه و شهر سازی و تائید وزیر محترم راه و شهرسازی و بازدیدی که اعضاء محترم کمیسیون لوایح از زمین داشتند مسائل حقوقی مربوطه مرتفع گردید .

سایت پروژه تسطیح و نقشه پلاک ها بر روی زمین پیاده شده است و مقدمات انجام کارشناسی برای تعیین ضریب مرغوبیت نیز توسط کارشناسان رسمی دادگستری در حال انجام می باشد . 

فرآیند شناسایی مشخصات و شماره تماس سهامداران در حال انجام است و انشاالله از ابتدای سال 95 مقدمات واگذاری زمین و واحد های مسکونی بر اساس برنامه تدوین شده در دو مرحله انجام خواهد شد . 

باطلاع کلیه سهامدارن زمین بهارستان می رساند که در جلسه مورخه 94/12/17 که در تالار سنبله برگزار گردید

جدیدترین اطلاعیه ها و آیین نامه ها