دلایل به مزایده گذاشتن تعدادی از ماشین آلات تعاونی مسکن

در پاسخ به سئوال تعدادی از اعضا محترم شرکت تعاونی مسکن در ارتباط با دلایل برگزاری مزایده تعدادی از ماشین آلات و فروش آنها ، بدینوسیله اعلام می دارد در راستای نظرات اعضا در مجمع عمومی مبنی بر مدیریت هزینه های تعاونی و با توجه به رکود حاکم بر بازار ساخت و ساز که همه تعاونی های مسکن را تحت تاثیر قرار داده است و با عنایت به اینکه تعدادی از ماشین آلات در شرایط فعلی مورد استفاده قرار نمی گرفت و از سوی دیگر هزینه های سنگین شامل تعمیر و نگهداری ماشین آلات مزبورحتی در حالت توقف، مانند بیمه شخص ثالث ، بیمه بدنه ، فرسودگی و منقضی شدن تاریخ تولید لاستیک آنها و تاثیر سرما و گرما بر خودرو و قطعات متعلقه و از سوی دیگر افت قیمت خودرو در مرور زمان که خسارات نگهداری ماشین آلات را دو چندان می کرد شرکت تعاونی را بر آن داشت تا با کارشناسی دقیق تر موضوع را بررسی نماید که در نهایت تصمیم بر آن شد تا تعدادی از  خودروها با برگزاری مزایده به فروش برسد. بدیهی است ان شا ا... پس از عبور از مشکل رکود مسکن و بهبود شرایط و در صورت نیاز شرکت به خودرو متناسب با امور تعاونی مسکن خریداری خواهد شد.   

جدیدترین اطلاعیه ها و آیین نامه ها